Lionsclub Deurne

Initiatiefnemer Peter van Kinderen ontwikkelde zijn idee, een Lions Club in Deurne, in 1983. Incubatie en verspreiding van deze gedachte vergden enige tijd maar in 1985 wordt de Key-group opgericht, bestaande uit 6 leden. Peter van Kinderen en Bart Quispel, Deurnese Lions van het eerste uur, werken de idee van een Lions Club in Deurne verder uit, samen met: John Colen, Ger Gerrits, Frits de Groot en Hans Oomen. Sponsorclub is L.C. Gewest Helmond.

Na een gedegen voorbereiding wordt L.C. Deurne op 14 maart 1988 opgericht. De charter vindt plaats op 11 juni 1988.
Het vaandel

Het Vaandel

Het vaandel is in 1988 vervaardigd door de Lionsladies van het eerste uur onder leiding van Annemarie Flapper. Hierin zijn de 21 beroepen afgebeeld van de lions leden van het eerste uur. Bij de vergaderingen en officiële gelegenheden is het vaandel altjd aanwezig.

 

 

 

 

Karakteristieken van de leden van het eerste uur (1988)

Doelstelling van Lionsclub Deurne

Lionsclub Deurne wil een bijdrage leveren aan de verhoging van het, overigens alleszins acceptabele, leefklimaat in onze contreien en dan met name aandacht geven aan de culturele aspecten hiervan,

zowel op het gebied van de cultuur met een GROTE C als die met de kleine k.  Middelen door fundraising worden in principe slechts verworven wanneer het erom gaat aangegane verplichtingen en/of projecten te verwezenlijken.

De Organisatie

Lionsclub Deurne kent een bestuur, verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De voorzitter leidt de vergaderingen, brengt bestuursvoorstellen ter sprake, houdt contact met de diverse commissies en functionarissen. De club telt in 2017 24 leden en een erelid. Zoals elke Lionsclub wordt er gewerkt vanuit commissies, ieder met zijn eigen taak:

Activiteitencommissie
 •                         promoten en verzorgen van de externe servicegedachte
 •                         bevorderen van het saamhorigheidsgevoel door het gezamenlijk uitvoeren van projecten.
Extensioncommissie
 •                         uitbreiden van Lionsclub Deurne met het door de club gewenste aantal leden                       
 •                         er zorg voor dragen dat nieuwe leden beantwoorden aan de erecode van het Lionisme
 •                         voorkomen van onnodig ongerief voor kandidaat-leden
Jeugduitwisseling
 •                         bevorderen van internationale contacten voor kinderen van leden
Jumelage-activiteiten
 •                         bevorderen van internationale contacten 
Programmacommissie
 •                         activiteiten voordragen en plannen waardoor onderlinge saamhorigheid wordt versterkt.
 •                         jaarkalender samenstellen
Functionarissen
Lion Tamer draagt zorg voor het vaandel en andere rekwisieten
Tail Twister waakt over het verloop van de bijeenkomsten
Youth Officer verantwoordelijk voor jeugduitwisseling
Liaison Officer verantwoordelijk voor contacten met andere clubs
PR officer verantwoordelijk voor externe communicatie en PR
Webmaster bewaakt en bewerkt content van de website
ICT Coördinator aanspreekpunt voor ICT 

 

 

Activiteiten van Lionsclub Deurne

Een willekeurige selectie van projecten:uit de rijke hisorie van Lionsclub Deurne:

 • Kalenderproject (promotie van De Wieger (1988-1990)
 • Kioskproject: zondagmiddagconcerten op de kiosk op de markt
 • Voormalig Literair Café
 • Kerst- en nieuwjaarskaarten (sponsoring De Wieger 1992, ‘93, ‘94)
 • Classic car project ten behoeve van daklozen in District
 • North Sea project
 • PC-privé project ten behoeve van Afrikaans studenten
 • Ondersteuning literaire avonden Openbare Bibliotheek Deurne
 • Ondersteuning Deurnese Concert Cyclus
 • Sight First International
 • Boek St.-Willibrorduskerk Deurne
 • Heemkundekring Asten-Someren
 • Rolstoelen voor vakantiegroepen Missiehuis Deurne
 • Deurne in de Lift
 • Kasteeltref b.g.v. 10-jarig bestaan LC Deurne: kleinkunstfestival
 • Medicijnen inzamelen en verzenden naar Suriname
 • Hulp aan straatkinderen in Rio de Janeiro
 • Schildersproject in AZC Helmond
 • Project “Commmuniceren door middel van creativiteit”: kunstproject schilderen met
 • Kinderen en dementen en bejaarden
 • Leefstijl voor Jongeren
 • Een schilderproject met openbare verkoop van de kunstwerken ten bate van opgravingen in
 • Someren en de conservering/verslaglegging van derzelven
 • Enige jaren de organisatie van de zomerconcerten op de kiosk in Deurne
 • Ondersteuning van een coöperatief landbouwproject in Kameroen
 • Wandelen voor water
 • Luiken voor Museum De Wieger
 • Ondersteuning Voedselbank Deurne
 • Parade aan het Plein
 • Castle Fair Deurne
 • Boeken- en platenmarkten
 • Wijnacties
 • Wandelen met senioren
 • Food Sensation

Net als alle Lions Clubs besteed Lions Club Deurne bovendien aandacht aan Youth Exchange en aan milieuvraagstukken.