Lionsclub Deurne

Initiatiefnemers Peter van Kinderen en Bart Quispel, Deurnese Lions van het eerste uur, werken in 1985 het idee van een Lions Club in Deurne verder uit, Samen met: John Colen, Ger Gerrits, Frits de Groot en Hans Oomen vormen zij de eerste leden van Lionsclub Deurne. Sponsorclub is L.C. Gewest Helmond. Na een gedegen voorbereiding wordt L.C. Deurne op 14 maart 1988 opgericht. De charter vindt plaats op 11 juni 1988.

Doelstelling van Lionsclub Deurne

Een Lionsclub is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Lionsclub Deurne  maakt deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving.

Lionsclub Deurne brengt  leden met verschillende achtergronden bij elkaar om een platform te vorm dat bijdraagt aan het algemeen nut van de samenleving in Deurne.
Middelen door fundraising worden in principe slechts verworven wanneer het erom gaat aangegane verplichtingen en/of projecten te verwezenlijken. ten behoeve van goede doelen.

De Organisatie

Lionsclub Deurne kent een bestuur, verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De voorzitter leidt de vergaderingen, brengt bestuursvoorstellen ter sprake, houdt contact met de diverse commissies en functionarissen. Zoals elke Lionsclub wordt er gewerkt aan goede doelen projecten maar ook vanuit commissies, ieder met zijn eigen taak:

Extensioncommissie
  •                         uitbreiden van Lionsclub Deurne met het door de club gewenste aantal leden                       
  •                         er zorg voor dragen dat nieuwe leden beantwoorden aan de erecode van het Lionisme
  •                         voorkomen van onnodig ongerief voor kandidaat-leden
Jeugduitwisseling
  •                         bevorderen van internationale contacten voor kinderen van leden
Jumelage-activiteiten
  •                         bevorderen van internationale contacten 
Programmacommissie
  •                         activiteiten voordragen en plannen waardoor onderlinge saamhorigheid wordt versterkt.
  •                         jaarkalender samenstellen
Functionarissen
Lion Tamer draagt zorg voor het vaandel en andere rekwisieten
Tail Twister waakt over het verloop van de bijeenkomsten
Youth Officer verantwoordelijk voor jeugduitwisseling
Liaison Officer verantwoordelijk voor contacten met andere clubs
PR officer verantwoordelijk voor externe communicatie en PR
Webmaster bewaakt en bewerkt content van de website
ICT Coördinator aanspreekpunt voor ICT 

 

 

 

Het Vaandel

Het vaandel is in 1988 vervaardigd door de Lionsladies van het eerste uur onder leiding van Annemarie Flapper. Hierin zijn de 21 beroepen afgebeeld van de lions leden van het eerste uur. Bij de vergaderingen en officiële gelegenheden is het vaandel altijd aanwezig.

Het vaandel