Zo’n 35 aanmeldingen stroomden binnen! Volgens de jury kwamen zes organisaties in aanmerking voor de toekenning van een bedrag van € 500.

Deze winnende projecten presenteerden zich op zaterdag 1 juli jl. tijdens een sponsordiner aan de leden van LC Deurne en gasten.

Taalcafé Deurne biedt inwoners van de gemeente Deurne de gelegenheid op laagdrempelige wijze aan de Nederlandse taal te werken.

Poppentheatercollectief De Peel wil op de Ossenbeemd het poppentheater in Deurne doen herleven.

Werkgroep Tentoonstellingen Willibrorduskerk bereidt een nieuwe tentoonstelling voor in de kerk.

Stichting Maria Vredeskapel beheert, naast deze kapel, het kruisbeeld (Rakt), de Corneliuskapel en de kapel van Maurissen (Vlierden).

Jules de Corte Stichting bereidt een expositie voor in Museum De Wieger en wil graag een plaquette ter nagedachtenis van Jules’ vader, een echte socialist.

Hiphop dansteam Vinutsu wil als Nederlands kampioen graag deelnemen aan de Wereldkampioenschappen om Deurne internationaal op de kaart te zetten.

Lionsclub Deurne wenst de organisaties/verenigingen die niet in aanmerking zijn gekomen voor ondersteuning veel succes bij hun activiteiten.

Volgorde: 
2